Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió vigent

Gestió urbanística - Projectes de reparcel·lació

Projecte de reparcel·lació de la UA 70 Serveis Vila-Roja

Número d'expedient de l'Ajuntament: 2004004294

Número d'expedient d'Urbanisme: 8-097

Aprovat definitivament pel Ple (05/10/04)

Acord aprovació definitiva en el BOP núm. 202 de 19/10/04© 2019 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat