Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió vigent

Gestió urbanística - Projectes de compensació

Projecte de compensació de la UA 57 Can Batlle

Número d'expedient de l'Ajuntament: 2004002212

Número d'expedient d'Urbanisme: 16-240

Aprovat inicialment pel Ple (01/06/04)

Aprovat definitivament pel Ple (27/07/04)

Acord aprovació definitiva en el BOP núm. 151 de 06/08/04© 2018 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat