Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió vigent

Gestió urbanística - Projectes de compensació

Projecte de compensació de la UA 86 Camp de la Coma

Número d'expedient de l'Ajuntament: 2004000305

Número d'expedient d'Urbanisme: 16-231

Aprovat definitivament pel Ple (01/04/04)

Publicació definitiva en el BOP núm. 71 de 14/04/04© 2018 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat