Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió vigent

Pla general d'ordenació urbana (PGOU) - Modificacions puntuals PGOU

Modificació puntual del text refós del PGOU núm. 23 - Per a modificació d'ús dels equipaments a Palau i Fontajau

Número d'expedient de l'Ajuntament: 2008006772

Número d'expedient d'Urbanisme: 19-112

Aprovat inicialment pel Ple (10/06/08)

Aprovat provisionalment pel Ple (14/10/08)

Aprovat definitivament pel Conseller (20/03/09)

Publicació definitiva en el DOGC núm. 5353 de 03/04/09


SITUACIÓ I ÀMBIT:   A  |  B

DOCUMENTACIÓ ESCRITA:

Memòria i normativa

PLÀNOLS:

Plànols


© 2018 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat