Ajuntament de Girona

Notícies recents

dimarts 27 d'abril de 2010

"Via verda - Fent Ciutat", proposta guanyadora del Pla de Millora Urbana de carrer Barcelona

L'Ajuntament de Girona resol el concurs d'idees del Pla de Millora Urbana núm. 13 - carrer Barcelona. A partir del proper divendres 30, la Demarcació de Girona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya organitzarà una exposició de les propostes finalistes


La proposta guanyadora, redactada per l'equip TALLER D'ARQUITECTURA I TERRITORI, SLP sota al lema de "VIA VERDA -FENT CIUTAT", reforça l'eix vertebrador del c/ Barcelona així com la resposta al canvi d'escala del conjunt al parc lineal que pot generar-se al costat oest del sector, i alhora garanteix la continuïtat urbana entre el Barri de Sant Narcís i el Barri de Sant Pau.

A parer del jurat, la proposta resol adequadament la façana al c/Barcelona formalitzant una discontinuïtat en la linealitat, que genera l'espai destinat a equipament, convertint-se en el pol d'activitat del sector i la ròtula entre els diferents espais públics a banda i banda del sector.

La resta de finalistes han estat:

UTE: ACXT - IDOM - BARDAJÍ I TEIXIDOR sota el lema " SISTEMA CENTRAL"

SR. FRANCESC HEREU, SR. JOAQUIM ESPAÑOL, Arquitectes SCP sota el lema "ZETA"

LAND URBANISME I PROJECTES, SLP sota el lema "GIR-UNIR"

Sr. FERRAN NAVARRO ACEBES ARQUITECTE sota el lema "BON DIA"

La Demarcació de Girona del Col.legi d'Arquitecte de Catalunya, organitzarà una exposició de les cinc propostes finalistes a la seva seu (Edifici de la Pia Almoina, Plaça de la Catedral núm. 8 ) a partir del proper divendres dia 30 d'abril  


Tornar
© 2018 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat