Ajuntament de Girona

Notícies recents

dijous 18 de febrer de 2010

Resolució de la Primera Fase del concurs

EL Jurat ha conclòs la selecció dels sol·licitants

EL Jurat ha conclòs la selecció dels sol·licitants per presentar proposicions en la segona fase del concurs de projectes per adjudicar el treball professional consistent en la redacció de tota la documentació necessària per a la tramitació tècnica i administrativa del Pla de Millora Urbana núm. 13-carrer Barcelona de la ciutat de Girona.

A la vista del resultat total de les puntuacions atorgades, el Jurat proposa que passin la selecció 5 concursants:

Plica núm. 12 que correspon al TALLER D'ARQUITECTURA I TERRITORI, SLP

Plica núm. 22 que correspon a LAND URBANISME I PROJECTES, SLP

Plica núm. 20 que correspon a la UTE: ACXT – IDOM - BARDAJÍ I TEIXIDOR

Plica núm. 1 que correspon al SR. FRANCESC HEREU, SR. JOAQUIM ESPAÑOL, Arquitectes SCP.

Plica núm. 18 que correspon al Sr. FERRAN NAVARRO ACEBES ARQUITECTE

El termini per presentar proposicons: 30 dies hàbils a partir de la data de publicació en el Perfil del Contractant de la relació de candidats seleccionats (19/03/2010). Data i hora d'obertura de les proposicions: 26/03/2010 a les 11:00 hores.  


Tornar
© 2018 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat