Ajuntament de Girona

Notícies recents

divendres 13 de novembre de 2009

Es convoca el concurs d'idees per a l'ordenació del sector carrer Barcelona

L'Ajuntament de Girona ha convocat el concurs que consisteix en l'adjudicació del treball professional de redacció del Pla de Millora Urbana, núm. 13 - carrer Barcelona.

La finalitat del PMU és la transformació de les indústries implantades i la seva integració tant amb la trama urbana actual com amb el soterrament de les vies del tren convencional i la construcció de la L.A.V.

Per a la resolució del concurs es constituirà un jurat, que en la primera fase decidirà quins sol·licitants seran convidats a presentar propostes. En la segona fase, el jurat seleccionarà la proposta adjudicatària del concurs.

El termini de presentació de sol·licituds de participació de la primera fase serà de 15 dies naturals a comptar des del dia següent a la darrera publicació en el BOP i el DOGC.

L'Ajuntament ha creat una pagina web on s'hi pot trobar els plecs de clausules administratives particulars i prescripcions tècniques,així la resta de documentació gràfica necessaria.

http://www.girona.cat/pmu13  


Tornar
© 2018 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat