Ajuntament de Girona

Notícies recents

"Via verda - Fent Ciutat", proposta guanyadora del Pla de Millora Urbana de carrer Barcelona

27/04/2010  ¤  L'Ajuntament de Girona resol el concurs d'idees del Pla de Millora Urbana núm. 13 - carrer Barcelona. A partir del proper divendres 30, la Demarcació de Girona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya organitzarà una exposició de les propostes finalistes

Resolució de la Primera Fase del concurs

18/02/2010  ¤  EL Jurat ha conclòs la selecció dels sol·licitants

Es convoca el concurs d'idees per a l'ordenació del sector carrer Barcelona

13/11/2009  ¤  L'Ajuntament de Girona ha convocat el concurs que consisteix en l'adjudicació del treball professional de redacció del Pla de Millora Urbana, núm. 13 - carrer Barcelona.

Mapa interactiu per consultar l'àmbit dels projectes forestals del Fons Estatal d'Inversió Local

20/02/2009  ¤  Àmbit d'afectació dels treballs forestals inclosos en el Fons Estatal d'Inversió Local

Projectes d'obres amb càrrec al Fons Estatal d'Inversió Local

21/01/2009  ¤  Ja és poden consultar els projectes al web del perfil del contractant

Bústia d'avisos i suggeriments
mapa
Servidor de Cartografia Ajuntament de Girona
Cartografia i normativa de planejament
Projectes de millora de la xarxa de sanejament de la ciutat de Girona.
Subvencionats amb el FONS DE COHESIÓ - FEDER 2007-2013
Carta de serveis de cartografia
Carta de serveis de les Llicències d'obres
Història urbana de Girona
L'observatori
Projectes d'obres a càrrec del Fons Estatal d'Inversió Local
© 2019 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat