Translate this on-line   |   Traducir on-line

Ajuntament de Girona
UMAT, Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial
UMAT
Us trobeu a:  Servei Municipal de Cartografia  >  Sol·licituds

Sol·licitud de plànol d'emplaçament

En el cas que necessiteu disposar de cartografia d'un emplaçament concret de qualsevol finca de la ciutat. Informació gratuïta.

Ompliu el següent formulari. Els apartats amb asterisc són de complimentació obligada.

Sol·licitant:  
Nom:*
Cognoms:*
NIF:*

Representant:

 
Nom:*
Cognoms:*
NIF:*

Dades per a notificacions:

 
Titular:*
Adreça:*
Població:*
Codi Postal:*
Telèfon:*
Fax:
Correu Electrònic:*

Dades de la finca:

 
Referència Cadastral (segons rebut de l'IBI):*
Adreça:
Adreça secundària:

Motiu de la sol·licitud:*
  Obra:
Obra   Ampliació   enderroc   Reforma
  Parcel·lació
  Ús via pública
  Activitat econòmica
  Altres motius

Format d'entrega:*

  Digital dgn (v7)   Digital pdf   Digital dwg (v2000)


Avís legal: La comunicació de les dades personals que consten en aquest document suposa l'autorització perquè s'incorporin a un fitxer automatitzat de l'Ajuntament de Girona per a la resolució d'aquesta tramitació. Així mateix, són objecte de protecció d'acord amb les disposicions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Per aquest motiu, podreu exercir-ne el dret d'accés, modificació i cancel·lació adreçant-vos personalment a l'Ajuntament de Girona o mitjançant l'adreça de correu dadespersonals@ajgirona.cat..