Translate this on-line   |   Traducir on-line

Ajuntament de Girona
UMAT, Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial
UMAT
Us trobeu a:  Geodèsia  >  Vèrtexs geodèsics

Consulta de vèrtexs geodèsics

Per descarregar gratuïtament les fitxes (PDF) amb les ressenyes completes dels vèrtexs geodèsics de la xarxa geodèsica municipal, cal que ompliu el següent formulari:

Nom:
Cognom:
Empresa:
Motiu:
Telefon:
Email:

  

La comunicació de dades personals que consten en aquest document suposa l'autorització perquè s'incorporin a un fitxer automatitzat de l'Ajuntament de Girona per a la resolució d'aquesta tramitació. Així mateix, són objecte de protecció d'acord amb les disposicions de la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Per aquest motiu, podreu exercir-ne el dret d'accés, modificació i cancel·lació adreçant-vos personalment a l'Ajuntament de Girona o mitjançant l'adreça de correu dadespersonals@ajgirona.cat