Translate this on-line   |   Traducir on-line

Ajuntament de Girona
UMAT, Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial
UMAT
Us trobeu a:  Geodèsia  >  Característiques

Característiques de la Xarxa geodèsica de Girona

Els treballs topogràfics que es realitzen per fer cartografia urbana a qualsevol escala serveixen per relacionar els diferents elements que han de reflectir-se en un plànol, situant-los segons un sistema de referència preestablert. Aquest sistema de referència ve donat per les xarxes geodèsiques. El disseny d'aquestes xarxes es fa en funció de les característiques del terreny i pot ésser observada per mètodes geodèsics o per mètodes topogràfics, segons el nivell de precisió que es vulgui assolir. L'Institut de Cartogràfic de Catalunya, conjuntament amb l'Ajuntament de Girona, crea la Xarxa Utilitària (X4).

Un cop establerta la Xarxa Utilitària (4rt ordre) obtenim un conjunt de vèrtex geodèsics repartits uniformement per tot el territori, que seran enllaçats mitjançant una Xarxa de Poligonals Principals creada per l'Ajuntament de Girona, les quals serviran per establir bases topogràfiques de precisió, el conjunt d'aquestes bases formen la Xarxa Local de Cinquè Ordre (X5).

Amb la Xarxa Utilitària (X4) i la Xarxa de Poligonals Principals (X5) s'ha establert un sèrie de punts de referència per tot el territori municipal: els primers són de gran precisió i els segons són punts topogràfics més abundants i d'un ordre inferior de precisió que els anteriors.

Important: L'Ajuntament de Girona, a través de la Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial (UMAT), té la competència del manteniment i control de la xarxa de 5è ordre, d'acord amb els paràmetres que es detallen a les Condicions Tècniques, per tal d'oferir aquesta informació a qualsevol usuari que ho sol·liciti. Les dades facilitades de cada punt per l'Ajuntament inclourà diversos paràmetres d'identificació dels vèrtexs (coordenades UTM, localització, número identificatiu).

Amb la voluntat de coordinar els criteris de tractament de la cartografia municipal es proposa l'ús públic d'aquesta xarxa. La fragilitat dels punts i la densificació de la xarxa està condicionada pels continus canvis als que està sotmesa la ciutat que es poden consultar a l'apartat de condicions d'ús i ampliació.

 

 

© 2015 Ajuntament de Girona  |  contacte  |  ajudeu-nos a millorar