Translate this on-line   |   Traducir on-line

Ajuntament de Girona
UMAT, Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial
UMAT
Us trobeu a:  Servei Municipal de Cartografia  >  Sol·licituds

Sol·licitud de plànol d'emplaçament

En el cas que necessiteu disposar de cartografia d'un emplaçament concret, ja sigui en format digital (mostra dgn) o bé en suport paper (mostra), de qualsevol finca de la ciutat. Informació gratuïta.

- Per fer la sol·licitud en paper feu click aquí
- Per fer la sol·licitud, ara, on-line, ompliu el següent formulari. (Els apartats amb asterisc són de complimentació obligada).

Sol·licitant:  
Nom:*
Cognoms:*
NIF:*

Representant:

 
Nom:*
Cognoms:*
NIF:*

Dades per a notificacions:

 
Titular:*
Adreça:*
Població:*
Codi Postal:*
Telèfon:*
Fax:
Correu Electrònic:

Dades de la finca:

 
Referència Cadastral (segons rebut de l'IBI):*
Adreça:
Adreça secundària:

Motiu de la sol·licitud:*
  Obra:
Obra   Ampliació   enderroc   Reforma
  Parcel·lació
  Ús via pública
  Activitat econòmica
  Altres motius

Format d'entrega:*

  Paper   Digital dgn (v7)   Digital pdf   Digital dwg (v2000)

Recollida:*

  Ho recolliré a l'oficina d'informació ciutadana
  Ho rebré per correu electrònic


En cas que no disposeu de referència cadastral consulteu aquí el plànol de la ciutat. Consulteu la referència de parcel·la en un punt amb l'eina d'ampliar informació (i) o activeu el parcel·lari des de la barra de menú lateral.

Avís legal: La comunicació de les dades personals que consten en aquest document suposa l'autorització perquè s'incorporin a un fitxer automatitzat de l'Ajuntament de Girona per a la resolució d'aquesta tramitació. Així mateix, són objecte de protecció d'acord amb les disposicions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Per aquest motiu, podreu exercir-ne el dret d'accés, modificació i cancel·lació adreçant-vos personalment a l'Ajuntament de Girona o mitjançant l'adreça de correu dadespersonals@ajgirona.cat..

 
 

© 2017 Ajuntament de Girona  |  contacte  |  ajudeu-nos a millorar