Translate this on-line   |   Traducir on-line

Ajuntament de Girona
UMAT, Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial
UMAT
Us trobeu a:  Servei Municipal de Cartografia  >  Sol·licituds

Sol·licitud d'adreça

En el cas que necessiteu conèixer l'adreça postal que correspon a qualsevol edificació, existent o de nova construcció, o solar de la ciutat. Informació gratuïta.

- Per fer la sol·licitud en paper feu click aquí
- Per fer la sol·licitud, ara, on-line, ompliu el següent formulari. (Els apartats amb asterisc són de complimentació obligada).

Sol·licitant:  
Nom:*
Cognoms:*
NIF:*

Representant:

 
Nom:*
Cognoms:*
NIF:*

Dades per a notificacions:

 
Titular:*
Adreça:*
Població:*
Codi Postal:*
Telèfon:*
Fax:
Correu Electrònic:

Dades de la finca:

 
Referència Cadastral (segons rebut de l'IBI):*
Nom del vial, sector o zona:
Característiques de la finca:
Nombre de portes d'accés a l'edificació:*
És un solar:
Si No
Altres elements de referència:


En cas que no disposeu de referència cadastral consulteu aquí el plànol de la ciutat. Consulteu la referència de parcelLa en un punt amb l'eina d'ampliar informació (i) o activeu el parcel·lari des de la barra de menú lateral.

Avís legal: La comunicació de les dades personals que consten en aquest document suposa l'autorització perquè s'incorporin a un fitxer automatitzat de l'Ajuntament de Girona per a la resolució d'aquesta tramitació. Així mateix, són objecte de protecció d'acord amb les disposicions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Per aquest motiu, podreu exercir-ne el dret d'accés, modificació i cancel·lació adreçant-vos personalment a l'Ajuntament de Girona o mitjançant l'adreça de correu dadespersonals@ajgirona.cat..