Translate this on-line   |   Traducir on-line

Ajuntament de Girona
UMAT, Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial
UMAT
Us trobeu a:  Actualitat

Actualitat

Nova delimitació del terme municipal

[29/11/2011] - Han conclòs els treballs d'afitament i delimitació del terme municipal de Girona, d'acord amb el que regula la legislació vigent (article 32.1 del Decret 244/2007).

Imatge il·lustrativa de la notícia

[ AMPLIAR IMATGE ]

Durant l'any 2009 en els plens dels ajuntaments de Girona, Salt, Vilablareix, Fornells de la Selva, Juià, Celrà, Sant Julià de Ramis, Sarrià de Ter i Sant Gregori van aprovar, les diferents delimitacions efectuades durant el 2009 per les respectives comissions municipals. Aquesta delimitació forma part dels treballs d’execució dels mapes municipals de Girona, Salt, Vilablareix, Fornells de la Selva, Juià, Celrà, Sant Julià de Ramis, Sarrià de Ter i Sant Gregori dins el procés d’elaboració del mapa municipal de Catalunya, previst a l’article 28.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. (Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril).

Els treballs amb el municipi de Quart es desenvoluparen durant l'any 2001. En el cas del municipi de Celrà s’ha aprovat l’afitament de forma parcial. Resta pendent de resolució de l’afitament del Castell de Sant Miquel fins la zona del Congost, al Ter. 

El nou límit municipal es consultable als geoserveis i podeu descarregar-lo lliurement en format CAD, shape i PDF des del menú de Productes cartogràfics - Cartografia temàtica.  Consulteu les especificacions tècniques per  més informació. 
 
>> Descarregar-ho ara  
>> veure-ho al mapa
>> veure l'article 32.1 del Decret 244/2007.

TORNAR