CATALÀ | ESPAÑOL | ENGLISH

Les lletres toves

Vols divertir-te?

Aquest grup escultòric, obra de Torres Monsó, s'anomena 'a, b, c, q' perquè, tot i
que les lletres havien de ser 'a, b, c , d' quan es va fer la maqueta de la lletra d, es
va capgirar sense voler i es va convertir en una q.