CATALÀ | ESPAÑOL | ENGLISH

La font dels vuit dimonis

Una font amb molta aigua

A Girona hi ha la font dels vuit dimonis. És una font que, com diu el seu nom, és
molt gran, i té vuit cares de vuit dimonis a cada cara. Per la boca hi surt aigua. Està
al mig d’un prat petit, amb bancs, i a l’estiu s’hi està molt fresc.