Turisme accessible: mobilitat redu´da

La Forša Vella

Es troba a la part alta del Barri Vell. Per la seva orografia elevada, irregular i de carrers empedrats, presenta dificultats pel que fa la mobilitat de persones que es desplacen amb cadira de rodes, amb mobilitat redu´da i amb discapacitat visual. Es pot visitar pel carrer de la Forša, carrer per a vianants amb plataforma ˙nica i un pendent d'entre el 8 % i el 12 %, que creua la Forša Vella de punta a punta.