Turisme accessible: mobilitat reduïda

Casa Masó

L'entrada principal presenta un escaló superior a 5 cm, dues portes manuals abatibles lleugerament pesades i un ample de porta reduït.
Entrada alternativa per a usuaris de cadira de rodes accessible sense desnivell. Cal adreçar-se a recepció o al telèfon 972 413 989.
La visita a l'interior es pot seguir amb facilitat i és possible accedir a tots els espais, excepte les escales (recorregut alternatiu amb ascensor adaptat). Per les seves característiques (es tracta d'un edifici de principis del segle XX) presenta portes i passadissos estrets amb un ample inferior a 80 cm i algun lleuger desnivell inferior a 5 cm. Aquestes dificultats es poden superar mitjançant un recorregut alternatiu.
WC adaptat a la planta baixa.
Servei gratuït de préstec de cadires plegables per a persones amb mobilitat reduïda.
Entrada reduïda de 2,5 € per a la persona titular de la targeta de discapacitat i un acompanyant.

Entorn exterior: vorera amb un ample entre 90 cm i 1,50 m, a una alçada respecte de la calçada superior a 5 cm sense guals rebaixats. Cal utilitzar les rampes dels extrems del carrer per pujar a les voreres.
Pàrquing reservat per PMR gratuït més proper: 3 places a la plaça de Sant Feliu, a 230 m.
Accés amb transport públic: parada més propera L11 Calderers, a 110 m (no accessible). Parada accessible més propera L11 Cort Reial a 150 m (en vorera).
Taxi: para als extrems del carrer Ballesteries, entre 50 m i 100 m.