Turisme accessible: discapacitat intel·lectual

Casa Masó

Visites guiades interactives adaptades amb reserva prèvia de mínim una setmana d'antelació.
Entrada reduïda de 2,5 € per a la persona titular de la targeta de discapacitat i un acompanyant.