Turisme accessible: mobilitat reduïda

Hotel B&B Girona 2 **

Espais comuns:
Escaló d'entre 2 i 5 cm per entrar al portal de l'hotel i accés a través de la porta principal corredissa automàtica de vidre.
Taulell d'atenció al públic no adaptat a dues alçades-
Circulació interior amb rampes i ascensor. Passadissos amb una amplada adequada i espais de gir d'entre 1,20 m i 1,50 m.
Ascensor de mida mitjana adaptat.
Bufet esmorzar amb barra autoservei accessible, lleugerament alta.
WC comú mixt adaptat amb una barra fixa i una d'abatible, situat a la planta baixa i accessible amb una rampa.

Habitacions:
4 habitacions dobles adaptades a la planta baixa, a prop dels serveis centrals de l'hotel.
Alçada del llit adequada.
Alçada adequada dels elements a manipular: llums, interruptors, etc.
Telèfon al costat del capçal del llit.
WC i dutxa dins l'habitació adaptats amb una barra fixa i una d'abatible.
Dutxa amb seient fix plegable i barres fixes d'autoajuda, aixeta monocomandament i carxofa de la dutxa regulable en alçada.

Entorn exterior i entrada: vorera amb d'una amplada d'entre 0,90 m i 1,5 m i gual rebaixat en els passos de vianants.
Pàrquing de l'hotel: 2 places reservades al pàrquing exterior de l'hotel. Accés a l'hotel pel pàrquing a través de la porta d'emergència abatible manual amb un escaló d'entre 2 i 5 cm.
Accés amb transport públic: parades més properes, L3 i L4, Espai Gironès (accessibles, en vorera) a 240 m.
Taxi: para davant de l'hotel.