Turisme accessible: discapacitat intel·lectual

Museu del Cinema

Exposició molt visual amb textos explicatius no adaptats. Possibilitat de tocar i experimentar amb part del material exposat.
Visites guiades i tallers pedagògics adaptats amb reserva prèvia de quinze dies d'antelació.
Entrada reduïda de 2,5 € per a la persona titular de la targeta de discapacitat i un acompanyant.