Turisme accessible: discapacitat intelĚlectual

Museu d'Hist˛ria dels Jueus

No presenta serveis adaptats.
Entrada redu´da de 2 Ç per a la persona titular de la targeta de discapacitat.