Agenda

DE 13 AL 21 DE MAIG 2017

Girona Temps de Flors

Girona rep la primavera amb el Festival Girona, Temps de Flors, sens dubte l'esdeveniment més internacional de la ciutat.

Ornamentacions florals i instal·lacions artístiques als monuments, patis i jardins de la ciutat

[ INFORMACIÓ ADICIONAL ]