Inici Organització Cartipàs La Junta de Govern Local

Cartipàs 2015-2019

 

Junta de Govern Local

Les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local no són públiques i es fan cada divendres a 1/4 de 10 del matí.

De conformitat amb l'article 70.1 de la llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, no són públiques les sessions de la Junta de Govern Local a excepció de les que es refereixin a decisions corresponents a les atribucions delegades pel Ple.

És atribució pròpia i intransferible de la Junta de Govern Local assistir l'alcaldia en l'exercici de les seves atribucions. A aquest efecte la Junta de Govern Local serà informada de totes les decisions de l'alcaldia.

Acords de la Junta de Govern Local

La publicació al web dels extractes dels acords de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Girona compleix els requisits de la Recomanació 1/2008, de l'Agència Catalana de Protecció de Dades, sobre la difusió d'informació que contingui dades de caràcter personal a través d'Internet.

Membres

La Junta de Govern Local està integrada per l'alcaldessa i els 5 tinents i tinentes d'alcaldia de l'Ajuntament.

 

Última actualització: 05-06-2018
Modificació del Decret de l'Alcaldia d'aprovació de la configuració de la Junta de Govern Local i de delegació de competències

Marta Madrenas - CIU Sra. Marta Madrenas Mir
Alcaldessa (CIU) - Biografia - Change.org

 e-mail - Tel. 972 419 001
Web Twitter Facebook

Eduard Berloso - CIU Sr. Eduard Berloso Ferrer
Vicealcalde i 1r tinent d'alcaldia (CIU) - Biografia

e-mai - Tel. 972 419 000 (centraleta) + Ext. 1171

M.Àngels Planas - CIU Sra. Maria Àngels Planas Crous
2a tinenta d'alcaldia (CIU) - Biografia

 e-mail - Tel. 972 419 000 (centraleta) + Ext. 1469
Twitter

Glòria Plana - CIU Sra. Glòria Plana Yanes
3a tinenta d'alcaldia (CIU) - Biografia

 e-mail - Tel. 972 419 000 (centraleta) + Ext. 3650
Bloc Twitter Facebook

Joan Alcala - CIU Sr. Joan Alcalà Quiñones
4t tinent d'alcaldia (CIU) - Biografia

 e-mail - Tel. 972 419 000 (centraleta) + Ext. 1105
Twitter

Carles Ribes - CIU Sr. Carles Ribas Gironès
5è tinent d'alcaldia i portaveu (CIU) - Biografia

 e-mail - Tel. 972 419 000 (centraleta) + Ext. 1004
Twitter