Inici Participació Notícies dels grups municipals i del portal de transparència

Resum del Ple municipal ordinari de l'1 d'agost de 2019

divendres 2 d'agost de 2019

Ahir va tenir lloc al Saló de Plens de l’Ajuntament de Girona la sessió plenària ordinària corresponent al mes d’agost del 2019. L’alcaldessa, Marta Madrenas, va presidir el Ple i va donar el tret de sortida de la sessió. Un cop aprovades les actes anteriors, l’alcaldessa es van aprovar els decrets i acords a donar compte al ple i es va procedir a les votacions dels diferents punts que s’havien portat a les comissions informatives prèvies. Els informes de Presidència amb dades sobre el mercat laboral a la ciutat no es van presentar per manca de dades encara sobre el mes anterior.

En el marc de la Comissió Informativa de Territori es van debatre tres punts. El punt 4, relatiu a l’aprovació definitiva del PMU per a la millora de l'accessibilitat als habitatges plurifamiliars de les zones d'edificació oberta i amb volumetria vinculant, es va aprovar per unanimitat. Pel que fa al punt 5 (aprovar definitivament el Pla Especial d'assignació d'usos per a l'ampliació d'un nou ús en el carrer Riu Cardener cantonada carrer Riera de Mus), aquest es va aprovar per 19 vots a favor (JuntsxCat, PSC i ERC) i 7 abstencions (Guanyem Girona i C’s). Mentre que el punt 6 (resoldre les al·legacions presentades, i aprovar provisionalment la modificació puntual del PGOU núm. 72 . d’ajustos normatius) es va aprovar per 15 vots a favor (JuntsxCat, ERC i C’s) i 11 abstencions (Guanyem Girona i PSC).

Seguidament es van debatre les propostes urgents, pertanyents a la Comissió Informativa d'Hisenda i Règim Interior. El primer punt, el número 7, que tractava sobre la contractació dels serveis de neteja establerts amb l'empresa "Eulen, S.A." pel període de 1 de novembre de 2019 i fins el 31 d'octubre de 2020, es va retirar de l’ordre del dia. El punt 8 (pròrroga de la contractació dels serveis de neteja establerts amb la "Fundació Mas Xirgu" pel període de 1 de novembre de 2019 i fins el 31 d'octubre de 2020), en canvi, es va aprovar per unanimitat.

A continuació es van debatre les quatre mocions que anaven al Ple. Primer, aquelles presentades per les entitats ciutadanes. La primera moció, presentada per l'Associació de Naturalistes de Girona i relativa a la millora de la protecció i control de la fauna urbana i la tinença d'animals a la ciutat de Girona, es va aprovar per unanimitat. Aquesta moció la va defensar la presidenta de l’associació, Carol Coll.

La segona (per al repartiment equitatiu de les activitats culturals, lúdiques i esportives que es porten a terme des de l’Ajuntament de Girona o amb el seu recolzament) la va presentar l'Associació de Veïns i Veïnes del Barri Vell. La moció, que va defensar Begonya Pelegrín, membre de l’associació, es va aprovar per 17 vots a favor (Guanyem Girona, PSC, ERC i C’s) i 9 abstencions (JuntsxCat).

La tercera i la quarta moció provenien dels grups municipals. La tercera, presentada pel grup municipal d’ERC, defensada per la regidora Maria Àngels Cedacers i relativa a reforçar els instruments de prevenció i resposta davant les violències sexuals, es va aprovar per 20 vots a favor (JuntsxCat, Guanyem Girona, ERC i C’s) i 6 abstencions (PSC).

Per acabar, es va debatre la quarta moció, presentada pel grup municipal de Guanyem Girona i que va defensar el regidor Pere Albertí. L’objectiu de la moció era reclamar mesures urgents per minimitzar els efectes de la crisi ecològica i es va aprovar per unanimitat.

Un cop fetes les votacions dels diferents punts que s’havien portat a les comissions informatives prèvies i, després de l’apartat de precs i preguntes, l’alcaldessa va cloure el Ple.

Podeu veure el Ple sencer al següent vídeo: