Inici Economia i gestió administrativa Convenis Exercici 2019

Convenis

L'article 14 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern és el que regula la transparència en els convenis de col·laboració de les administracions públiques.

Amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés a la informació, a través d'aquesta pàgina pretenem difondre la informació dels convenis que l'Ajuntament de Girona signa, l'objecte pel qual es fa, amb qui ho fa.

Convenis i ajuts directes signats per l'Ajuntament de Girona

A continuació us mostrem una relació dels convenis que s'han signat amb la indicació de l'objecte o finalitat pel qual s'ha signat, el número d'expedient, l'àrea responsable de l'expedient que ha promogut el conveni, les parts que han signat el conveni i i s'hi hi ha alguna obligació econòmica associada per part de l'Ajuntament.

 

Actualització progressiva. Última actualització: 05-08-2019

Exercici 2019

SERVEI MUNICIPAL

OBJECTE

PARTS SIGNANTS

APORTACIÓ ECONÒMICA

VIGÈNCIA FINS

DRETS I OBLIGACIONS

Esports

Sea Otter Europe Costa Brava - Girona Bike Show

Bike Show Sport Events SL

50.000,00 ¤

02-09-2019

Conveni català

Conveni castellà

Promoció econòmica

Conveni de mecenatge de "Girona, Temps de Flors" 2019

Friselva, S.A

4.000,00 ¤

26/05-2019

Conveni català

Conveni castellà

Participació, Associacionisme i Voluntariat

Foment del voluntariat i l'associacionisme a la ciutat de Girona

Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS) - Unitat Territorial de Girona

6.000,00 ¤

31-12-2019

Conveni català

Conveni castellà

Participació, Associacionisme i Voluntariat

Establir i concretar la col·laboració de l'Ajuntament de Girona i l'AVPCGi en matèria de voluntariat de protecció civil dins del terme municipal de Girona.

Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Girona

6.000,00 ¤

31-12-2019

Conveni català

Conveni castellà

Sostenibilitat

Actuacions per la prevenció d'incendis forestals en el sòl forestal de titularitat privada i pública del terme municipal de Girona

Agrupació de Defensa Forestal (ADF)

12.000,00 ¤

10-06-2020

Conveni català

Conveni castellà

Cooperació

Celebració dels actes vinculats al Programa Ciutats Defensores dels Drets Humans a Girona durant l'octubre de 2018

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

3.000,00 ¤

30-06-2019

Conveni català

Conveni castellà

Esports

Suport al projecte esportiu del primer equip de l'entitat i especialment pel seu ascens a la categoria LEB PLATA

Club Bàsquet Girona 2014

15.000,00 ¤

30-06-2019

Conveni català

Conveni castellà

Esports

Suport al projecte esportiu dels equips a máxima competició

Girona Club Hoquei

15.000,00 ¤

30-06-2019

Conveni català

Conveni castellà

Salut

Activitats de promoció de la salut. Jornada d'hàbits saludables (abril 2019)

Fundació Agrupació

Sense aportació econòmica

30-04-2019

Conveni català

Esports

Suport a l'esdeveniment esportiu del 67è Rally Girona Costa Brava

Club Rally Classics

20.000,00 ¤

16-03-2019

Conveni català

Conveni castellà

Esports

Organització VII Jornada de l'esport femení

Associació Movart per la cultura i l'esport

5.000,00 ¤

10-03-2019

Conveni català

Conveni castellà

Educació

Delegació per part de la Fundació Rafael Masó a l'Ajuntament de Girona dels tràmits necessaris per la contractació dels serveis d'educadors/educadores per al monitoratge de les activitats educatives del Programa de Recursos Educatius: La casa on visc, La maleta de l'arquitecte i Viure entre lletres i escriptors

Fundació Rafael Masó

Sense aportació econòmica

30/06/2023

Conveni català

Educació

Regular la col•·laboració de la Universitat de Girona i l'Ajuntament de Girona per revisar l'actual mapa de zones escolars de la ciutat per aplicar el criteri de proximitat en els processos de preinscripció i matriculació en l'etapa d'educació infantil primer cicle (Escoles Bressol Municipals i Llars d'Infants de la Generalitat), educació infantil (segon cicle), primària i a la secundària obligatòria.

Universitat de Girona

9.075,00¤,00 ¤

02/12/2019

Conveni català

Educació

Regulació de la col·•laboració de la Universitat de Girona i l’'Ajuntament de Girona en la realització de les activitats educatives Girobòtica i Tecnorepte del curs 2018-2019.

Universitat de Girona

1.200,00 ¤

30/06/2019

Conveni català

Educació

Delegació per part del Patronat El Call a l'Ajuntament de Girona dels tràmits necessaris per la contractació dels serveis d'educadors/educadores per al monitoratge de les activitats educatives del Programa de Recursos Educatius: La Vida als Calls

Patronat Call de Girona

Sense aportació econòmica

30/06/2023

Conveni català

Serveis Socials

Gestió del servei de transport escolar no obligatori de l'alumnat de la ciutat de Girona, que es concreta en els serveis de transport escolar de la zona Est (Vila-roja, Font de la Pólvora i La Creueta) i el de la zona Montjuïc

Consell Comarcal del Gironès

22.000,00 ¤

21-06-2019

Conveni català

Conveni castellà

Serveis Socials

Pròrroga de la cessió d'ús temporal del locat del carrer Narcís Blanch núm. 26

Parròquia de Sant Pau

2.300 ¤

30-06-2018

Conveni català

Conveni castellà

Joventut

Accions que incrementin les oportunitats de mobilitat internacional dels joves

Associació Mundus

Sense aportació econòmica

24-03-2023

Conveni català

SGDAP

Edició d'un volum de la col·lecció "La gent de Girona"

Editorial Gavarres, SL

20.680,00 ¤

19-09-2019

Conveni català

Conveni castellà

Serveis Socials

Per crear i potenciar el Club Esportiu Girona Est com a eina integradora i educadora d'infants i joves

Girona Futbol Club S.A. Deportiva i Fundació Marlex

Sense aportació econòmica per part de l'Ajuntament

30-06-2019

Conveni català

Serveis Socials

Desenvolupament d'accions del Pla d'Educació i Convivència durant el període de l'1 d'octubre de 2018 fins al 31 de juliol de 2019

AMPA de l'Escola Montfalgars

33.000 ¤

31-07-2019

Conveni català

Conveni castellà