Inici Organització Competències i funcions De les àrees

Competències i funcions

 

Funcions de les àrees

Última actualització: 13-07-2018    Veure les modificacions

Àrea d'Alcaldia

Àrea de Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació, Seguretat i Cooperació

Àrea d'Hisenda i Règim Interior

Àrea de Promoció Econòmica, Desenvolupament Local, Turisme i Ocupació

Àrea d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública

Àrea de Cultura, Benestar Social i Ciutadania

Alcaldia

Alcaldessa i regidors/ores responsables.

Competències de l'àrea i àmbit material de la comissió informativa d'alcaldia:

ALCALDIA

1. Coordinació d'àrees
2. Gabinet de l'Alcalde
3. Relacions institucionals i protocol
4. Agermanaments i relacions exteriors
5. Oficina del Defensor de la Ciutadania
6. Oficina de Comunicació
7. Ajuntament Virtual
8. Gestió Documental, Arxius i Publicacions

UNITAT MUNICIPAL D'ANÀLISI TERRITORIAL (UMAT), CIUTAT INTEL·LIGENT I RELACIONS EXTERIORS

1. Unitat municipal d'anàlisi territorial
2. Gabinet d'Estudis Socials i Europeus
3. Ciutat intel·ligent i Smart City

DINAMITZACIÓ DEL TERRITORI

1. Fires de Sant Narcís
2. Festes majors de barri

PROJECTE FERROVIARI

1. Projecte ferroviari

Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació, Seguretat i Cooperació

Regidors/ores responsables.

Competències de l'àrea i àmbit material de la comissió informativa:

ASSOCIACIONS I PARTICIPACIÓ

1. Polítiques de Barri
2. Associacionisme
3. Registre d'Entitats
4. Ocupació de la Via pública
5. Voluntariat
6. Participació
7. Regidories de barri
8. Pressupostos participats
9. Bústia d'avisos

SOSTENIBILITAT

1. Sostenibilitat
2. Aigües de Girona
3. TRARGISA
4. Girona + Neta
5. Serveis ambientals
6. Serveis funeraris i cementiris
7. Brigades de cementiris
8. Brigades de DDD, plagues i animals
9. Brigades de parcs i jardins
10. Pla integral de residus i serveis de neteja
11. Taula de sostenibilitat
12. Control de plagues i animals

SEGURETAT

1. Seguretat Ciutadana
2. Policia Municipal
3. Agents cívics
4. Protecció Civil
5. Objectes perduts
6. Plans d'Emergència
7. Treballs en benefici de la comunitat

PAISATGE I HABITAT URBÀ

1. Medi Ambient i Natural
2. Devesa: Gestió i Pla especial
3. Quatre Rius i Una Sèquia
4. Qualitat ambiental i inspecció
5. Qualitat sonora i contaminacions
6. Sistemes naturals i biodiversitat
7. Brigada Medi Ambient
8. Gestió energètica
9. Canvi climàtic

COOPERACIÓ

1. Cooperació al desenvolupament
2. Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació
3. Cooperació i agermanaments

SALUT I SEGURETAT EN EL TREBALL

1. Salut Pública
2. Centre Jove de Salut Integral
3. Prevenció i Avaluació de Riscos Laborals

Hisenda i Règim Interior

Regidora responsable.

Competències de l'àrea i àmbit material de la comissió informativa:

HISENDA

1. Intervenció
2. Tresoreria
3. Gestió pressupostària
4. Comptabilitat pressupostària i financera
5. Control de l'execució pressupostària
6. Gestió financera i Tresoreria
7. Gestió tributària
8. Recaptació
9. Inspecció de tributs
10. Assessorament jurídic i procediments judicials en matèria econòmica
11. Control d'entitats dependents de l'Ajuntament

RÈGIM INTERIOR

1. Secretaria General
2. Vicesecretaria
3. Secretaria administrativa
4. Serveis Jurídics
5. Contractació i Compres
6. Patrimoni i inventari municipal
7. Recursos Humans
8. Servei de Sistemes i Tecnologies de la Informació
9. Formació
10. Registre General
11. Reprografia
12. Estadística
13. Servei de Porteria Major, Ordenances i neteja
14. Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)
15. Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC)
16. Manteniment de l'edifici consistorial

Promoció Econòmica, Desenvolupament Local, Turisme i Ocupació

Regidora responsable.

Competències de l'àrea i àmbit material de la comissió informativa:

PROMOCIÓ ECONÒMICA

1. Planificació estratègica
2. Observatori socioeconòmic
3. Consell econòmic i social/ Agència promoció econòmica
4. Programes desenvolupament local
5. Foment del sector de la industria
6. Programes captació inversions
7. Programes i projectes europeus de promoció econòmica i desenvolupament local
8. Innovació i Recerca
9. Formació continuada
10. Temps de flors

EMPRESA

1. Promoció empresarial
2. Economia de proximitat
3. Foment de l'emprenedoria
4. Cooperativisme

COMERÇ

1. Promoció del comerç
2. Dinamització comercial
3. Associacions de comerciants
4. Mercats i fires al carrer
5. Mercat municipal d'abastaments
6. Mercagirona

TURISME

1. Planificació i gestió estratègica del turisme
2. Promoció turística i congressual
3. Turisme de negocis : captació i organització
4. Desenvolupament, promoció i creació de productes i recursos turístics
5. Congressos
6. Girona City Convention Bureau
7. Informació i atenció al visitant: Oficina de Turisme i Punt de Benvinguda

OCUPACIÓ

1. Ocupació
2. Foment de l'ocupació

Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública

Regidor responsable.

Competències de l'àrea i àmbit material de la comissió informativa:

URBANISME I ACTIVITATS

1. Urbanisme
2. Llicències
3. Oficina del Pla General Municipal
4. Planejament i gestió de l'ús del sòl
5. Inspecció urbanística
6. Disciplina urbanística
7. Plans especials
8. Oficina Municipal de Control d'Activitats (OMCA)
9. Oficina de projectes

MOBILITAT I VIA PUBLICA

1. Mobilitat
2. Coordinació de la Via Pública
3. Circulació
4. Pla d'Accessibilitat
5. Pla de Mobilitat
6. Estació d'autobusos
7. Transports Municipals del Gironès
8. Gestió de la Via Pública
9. Multes
10. Taula de Mobilitat
11. Unitat operativa de serveis
12. Brigades de manteniment i obres
13. Dipòsit de vehicles

Cultura, Benestar Social i Ciutadania

Regidors/ores responsables.

Competències de l'àrea i àmbit material de la comissió informativa:

CULTURA

1. Gestió i equipaments culturals
2. Lectura i Humanitats
3. Biblioteques de Girona
4. Escola Municipal d'Humanitats (EMHU)
5. Arts Escèniques
6. Teatre municipal
7. Patrimoni i Museus
8. Museu d'Història de Girona
9. Museu d'Història dels Jueus i el Call
10. Museu del Cinema
11. Fundació Rafael Masó. Casa Masó
12. Museu d'Art Modern i Contemporani
13. Música
14. Auditori de Girona
15. Girona, ciutat de festivals
16. Espai Marfà
17. Arts Visuals i Audiovisuals
18. Escola Municipal d'Art (EMA)
19. El Bòlit. Centre d'Art Contemporani
20. Cultura tradicional i popular
21. Consell de les Arts i la Cultura
22. Consell Participatiu per la Llengua
23. Edifici modern

EDUCACIÓ

1. Oficina Municipal d'Escolarització
2. Caseta de la Devesa. Centre d'Educació Ambiental
3. Escoles bressol
4. Organisme Autònom d'Educació Musical
5. Recursos Educatius
6. Gestió escolar
7. Consell Municipal d'Educació
8. Consells Escolars de Centres
9. Taules Territorials

ESPORTS

1. Servei Municipal d'Esports
2. Promoció de l'esport
3. Esport de base
4. Equipaments i pavellons municipals

JOVENTUT

1. Joventut
2. Consell Local de Joventut
3. Centres joves

IGUALTAT, DRETS SOCIALS I HABITATGE

1. Equips d'Atenció Social Primària
2. Plans comunitaris
3. Benestar i família
4. EAIA. Equip d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència
5. Equip d'intervenció en situacions de violència domèstica
6. Llar d'avis de Taialà
7. Centres socials
8. Consell Municipal de la Gent Gran
9. Igualtat de gènere
10. Inclusió social
11. Consorci la Sopa
12. Ajudes d'Emergència
13. Consell de Cohesió Social
14. Comissió Ciutat i Igualtat
15. Xarxa de Centres Cívics
16. Habitatge social: Habitatges de Girona
17. Oficina Municipal d'Habitatge