Vides documentades. Dones i documents d'arxiu

30 de març de 1709

   

Nota del pagament efectuat a través de la Taula de Canvi a favor de Margarida Siuran, vídua, pel treball de les gramalles de pell dels jurats de la ciutat.


Fons Taula de Canvi, Manual de 1709. Paper (cobertes de pergamí), 38 x 27 cm.


La viduïtat en època medieval i moderna suposava per a les dones un estat molt exposat, atès que en molts casos l'home era l'únic que exercia un ofici i aportava ingressos a la llar. En ocasions però la vídua es convertia en usufructuària dels béns i el negoci familiar i podien regentar-los fins a la majoria d'edat dels fills. Altres vídues havien de buscar-se una ocupació, sovint en la indústria tèxtil, per a poder-se mantenir.

Les vídues també pagaven els impostos municipals, com es veu en el fogatge de l'any 1652.© 2018 Ajuntament de Girona - Plaça del Vi, 1 - 17004 GIRONA.