Vides documentades. Dones i documents d'arxiu

28 de març de 1160

   

Empenyorament fet per Dorca i la seva muller Ricsendis a favor del seu germà Miró i la seva muller Serbelina de dues feixes de Terra a sobre Santa Maria per tal que les treballin.


Fons Pelagi Negre Pastell. Pergamí, 11,5 x 13,5 cm.


Dorca i la seva muller Ricsendis donen en penyora unes terres perquè siguin treballades a canvi d'uns diners. Aquests documents són usuals per aquesta època, moment en què es van posant noves terres en conreu. L'any 1167 un altre matrimoni, Guafred i Saurina, també actuant conjuntament, empenyoren unes vinyes a la casa d'Aguiunno, on viuen estant sans. Aquest document de 1167 constitueix un dels esments més antics de l'Hospital de Pedret.

Pots veure el document de 1167.© 2018 Ajuntament de Girona - Plaça del Vi, 1 - 17004 GIRONA.