Vides documentades. Dones i documents d'arxiu

16 de març de 1360

   

Cancel·lació de les obligacions atorgada per Sibil·la de Montcada, vídua de Pere de Montcada i tutora testamentària del seu fill Gastó, a favor de Guillem Ferrer, de la Ral, parròquia de Franciac.


Fons Calderó. Pergamí, 21,5 x 356,5 cm.


Sibil.la de Montcada, vídua de Pere de Montcada, actua com a tutora testamentària del seu fill Gastó i usufructuària dels béns del seu marit. Cancel.la les penes, promeses, i altres obligacions que hagués pogut contraure Guillem Ferrer, de la Ral, parròquia de Franciac. Sibil.la, vídua, té la capacitat de gestionar el patrimoni del seu difunt marit abans el seu fill no hagi assolit la majoria d'edat.

Pots veure la transcripció del document.© 2018 Ajuntament de Girona - Plaça del Vi, 1 - 17004 GIRONA.