Televisió de Girona

1986.
Televisió de Girona (TVGi) va emetre per primera vegada en període de proves el mes d'octubre de l'any 1986, durant una setmana i un total de 50 hores aproximadament. Els responsables d'aquesta iniciativa van ser els membres de l'agrupació cultural Kinema Grup, dedicada al món del cinema i el vídeo. El projecte no va tenir continuïtat i durant els anys 1987 i 1988 no hi va haver cap més emissió, tot i que s'enregistrà cert material que més endavant seria utilitzat.
L'u de gener de 1989 TVGi va reprendre les emissions amb una programació de dues hores un dia a la setmana. No obstant, a finals de febrer, es veié obligada a suspendre novament la seva activitat a causa d'una resolució de la Direcció General de Telecomunicacions que considerava il·legal l'ús de la freqüència radioelèctrica utilitzada. Durant aquests mesos es va emetre gran part del material enregistrat en els anys anteriors i només s'incorporaren alguns documents nous.
El 8 de desembre d'aquell mateix any es reprengueren les emissions i, a partir de d'aquesta data, l'entitat va mantenir la seva activitat amb una certa regularitat i va anar augmentant progressivament les hores d'emissió.
El mes de febrer de 1997 TVGi va abandonar el seu status d'agrupació cultural i es va constituir en empresa sota el nom de Televisió de Girona SL. La nova empresa estava participada pels membres de Kinema Grup, l'Ajuntament de Girona i diversos accionistes privats. A partir d'aquell moment TVGI va començar a experimentar un procés de professionalització que es va traduint en un augment de les emissions i en una major qualitat en la producció audiovisual.
A finals de l'any 1999 TVGI va iniciar un procés d'ampliació de capital que culminaria l'any 2000 i que tindria com a conseqüència una reestructuració de l'empresa tant pel que fa als recursos tecnològics com humans. S'incorporava la tecnologia digital en les emissions i al mateix temps s'ampliava l'àmbit de cobertura a la majoria de municipis de les comarques de Girona.
L'any 2007 es van estrenar els nous estudis del carrer Nou per a la producció d'informatius. Un any més tard TVGi va començar a emetre en sistema TDT (Televisió Digital Terrestre).


Accedir a la descripció ISAD(G)


© 2018 Ajuntament de Girona - Plaça del Vi, 1 - 17004 GIRONA.