Taula de Canvi de Girona

1568 - 1739.
Institució dedicada al dipòsit i el gir de diners i la custòdia de joies i altres objectes de valor, serveis que prestava de manera gratuïta, i que també funcionava com a tresoreria municipal. Fou fundada l'any 1568 pel Consell de la ciutat, però el privilegi de la seva creació havia estat atorgat per la reina Maria l'any 1443. La institució era regida per una comissió (anomenada Junta de la Taula) composta pels cinc jurats de la ciutat i per nou adjunts; la junta dictava les ordinacions que regulaven el seu funcionament, que posteriorment havien de ser aprovades pel Consell de la ciutat, que se'n va reservar la direcció. Des de la segona dècada del segle XVIII funcionava només com a caixa de dipòsits forçosos i com a tresoreria municipal. El novembre de 1738 Felip V en va ordenar el tancament amb una reial ordre que es va aplicar l'any 1740.

Vegeu també:
Banc de Girona© 2018 Ajuntament de Girona - Plaça del Vi, 1 - 17004 GIRONA.