Sociedad de Fomentos de obras y Construcciones

1900.
Societat constituïda a Barcelona, que tenia per objectiu social la construcció d'obres públiques i particulars, i també la prestació de serveis públics de neteja i recollida d'escombreries. El 1909 va reprendre les obres del ferrocarril de via estreta entre Girona i Olot amb força empenta. A partir de 1929 la seu va raure a Saragossa i el 1992 va integrar-se al Grupo Fomento de Construcciones y Contratas.

Vegeu també:
Explotación de Ferrocarriles por el Estado
Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha (FEVE)
Olot and Gerona Railway Company Limited, the
Ferrocarril Económico de Olot a Gerona
Compañía de Ferrocarril de Olot a Gerona


Accedir a la descripció ISAD(G)


© 2018 Ajuntament de Girona - Plaça del Vi, 1 - 17004 GIRONA.