Roure Figueras, Narcís

Girona, 1865 - 1951. Escriptor. Col·laborà en el Diario de Barcelona i Lo Geronès. Publicà diversos estudis sobre Balmes: La vida y las obras de Balmes (1910) i Las ideas de Balmes (1910), que foren molt elogiats per la crítica del seu temps; també la conferència Actualidad y excelencia del pensamiento de Balmes. Deixà inèdits els estudis Balmes y la España moderna i un altre sobre Pereda.


Accedir a la descripció ISAD(G)


© 2018 Ajuntament de Girona - Plaça del Vi, 1 - 17004 GIRONA.