Negre Pastell, Pelagi

Castelló d'Empúries, Alt Empordà 1895 - Girona 1984. Advocat, polític i historiador. Fou membre de la Lliga i del 1925 al 1936 president del Sindicat Centre Agrícola i Social de Castelló d'Empúries. Es doctorà en dret amb el treball Evolución del régimen de propiedad en Cataluña, singularmente en la diócesis de Gerona (1921). S'ha dedicat a la investigació en el camp de la genealogia i l'estudi dels principals casals nobiliaris de Girona. Dels seus treballs cal destacar El linaje de Requesens (1955), Divisiones territoriales y jerarquía nobiliaria en las comarcas gerundenses en la época medieval (1955) i Els primers vescomtes de Rocabertí (1968-1969).

Vegeu també:
Família Negre
Família Pastell
Família Teixidor
Família Goy


Accedir a la descripció ISAD(G)


© 2018 Ajuntament de Girona - Plaça del Vi, 1 - 17004 GIRONA.