Negre, família

Activitat s. XVI - Activitat s. XIX.
Família de Castelló d'Empúries, d'origen pagès, que en època moderna, paral·lelament a un procés d'ennobliment, començà a exercir professions liberals, com la de farmacèutic, notari i advocat, sense deixar de gestionar el patrimoni agrari que anà acumulant arran de la incorporació d'altres patrimonis, a cavall dels segles XIX i XX, com els Goy i el Pastell.

Vegeu també:
Pelagi Negre Pastell
Família Pastell
Família Teixidor
Família Goy


© 2018 Ajuntament de Girona - Plaça del Vi, 1 - 17004 GIRONA.