Goy, família

Activitat s. XV - Activitat s. XIX.
Família d'origen pagès. El seu patrimoni estava repartit entre Fornells de la Selva i Quart, en aquest darrer cas gràcies a la unió amb la casa Vidal. La família Goy en època moderna obtingué diferents distincions socials, com la de Familiar del Sant Ofici i la de Ciutadà Honrat de Girona. Finalment, mitjançant el matrimoni entre Maria dels Dolors Rimbau Goy i José Negre Vancells, a final del segle XIX, els Goy entroncaren amb la família Negre.

Vegeu també:
Família Pastell
Família Teixidor
Família Goy


© 2018 Ajuntament de Girona - Plaça del Vi, 1 - 17004 GIRONA.