Foto Lux

1928-1988.
Societat formada pels fotògrafs Joan Barber i Garriga i Joan Peraferrer i Mateu, que havia tingut diferents denominacions fins al 1928. L'establiment s'obrí a la plaça de l'Oli l'estiu de 1923 i tingué sucursals a Torroella de Montgrí (1922) i Banyoles (1925). La societat es va dissoldre la primavera de 1934. Barber s'instal·là al núm. 29 de la rambla de la Llibertat i Peraferrer va continuar a la plaça de l'Oli sota la denominació Foto Lux. Va estar en actiu fins a finals dels seixanta, en què el rellevà el seu gendre Joan Sabench, fins a 1988 moment en què tanca definitivament.

Vegeu també:
Barber Garriga, Joan
Pereferrer Mateu, Joan
Barber-Pereferrer
Sabench, Joan


Accedir a la descripció ISAD(G)


© 2018 Ajuntament de Girona - Plaça del Vi, 1 - 17004 GIRONA.