Família Burguès

Els Burguès eren una família d'origen pagès, procedents d'Estanyol, que es van ennoblir i van esdevenir ciutadans honrats de Barcelona i Girona. Al segle XVII es van instal.lar a Girona i entraren a formar part de la petita noblesa gironina: eren propietaris de terres i també ocupaven diversos càrrecs eclesiàstics. Tenien propietats a Estanyol, Vilablareix, Bescanó, La Tallada i també a Sant Martí Sescorts, a la comarca d'Osona. Als segles XVIII i XIX els Burguès van entroncar amb la família Sambola.


© 2018 Ajuntament de Girona - Plaça del Vi, 1 - 17004 GIRONA.