Escola de Teatre El Galliner

Escola creada el 1990 per iniciativa d'Elisabeth Cauchetiez, Miquel Rimbau, Pep Vila i Eduard Baulida, que en constituïren el claustre. La seva seu ha estat la de les associacions a les que sempre ha estat vinculada, primer a l'ACME i després a l'AGT. Es va crear amb l'objectiu de tenir un centre de formació teatral adreçat a tot tipus de públic a les comarques gironines. A més de la formació regular, entre les seves activitats destaquen els tallers, la inauguració del curs o els Intensius. També ofereix serveis de cessió d'aules, lloguer de materials o la biblioteca teatral.

Vegeu també:
ACME
Associació Gironina de Teatre


Accedir a la descripció ISAD(G)


© 2018 Ajuntament de Girona - Plaça del Vi, 1 - 17004 GIRONA.