El Punt

Diari en llengua catalana nascut el 24 de febrer del 1979 a Girona. Neix amb la voluntat de publicar un diari català, independent, comarcal i democràtic. Des de l'any 1982 comptarà amb la revista Presència com a complement dominical. L'any 1990 es reduirà el nom de la capçalera i passarà a anomenar-se El Punt. El 31 de juliol de 2011 i fruit d'una fusió editorial, s'unificaran les capçaleres dels diaris El Punt i Avui per passar a publicar-se amb la denominació El Punt Avui.


© 2018 Ajuntament de Girona - Plaça del Vi, 1 - 17004 GIRONA.