Calderó, família

Activitat s. XI - Activitat 2ª meitat s. XVIII
Família d'origen pagès de Riudellots de la Selva, ennoblida amb el títol de ciutadà honrat de Barcelona el 1638. Se li uniren per via matrimonial altres importants famílies d'origen pagès, com la Mataró de Franciac el 1766.

Vegeu també:
Família Mataró
Sitjà Gusiñer, Jaume


Accedir a la descripció ISAD(G)


© 2018 Ajuntament de Girona - Plaça del Vi, 1 - 17004 GIRONA.