Boschmonar, família

Família amb residencia a la casa Foix Boschmonar del carrer de la Força núm 23. Com a membre destacat, Daniel Boschmonar Guardiola (1862-1926) exercí com a procurador, primer en un despatx a la pabordia i posteriorment a la casa del carrer de la Força.


© 2018 Ajuntament de Girona - Plaça del Vi, 1 - 17004 GIRONA.