Ajuntament de Girona

Els orígens de l'Ajuntament de Girona com a institució de govern de la ciutat se situen a època medieval, Malgrat la primera referència documental a la Universitat de Girona sigui de 1190, la consolidació de la institució té lloc durant el segle XIV, amb continuïtat fins a l'actualitat. La forma d'organitzar-se ha evolucionat al llarg del temps, des del sistema d'elecció dels jurats per insaculació fins el segle XVIII, l'organització del municipi borbònic, fins la configuració actual a partir de mitjan segle XIX. La gestió dels serveis públics ha donat lloc a diversos organismes dependents, com la Taula de canvi, els arrendament de les "botigues" del forment, del vi, la taula de la carn, etc.
L'Ajuntament actual, com a organització política i administrativa, s'ha desenvolupat sobre les bases de la transició democràtica iniciada el 1975, que dóna lloc als nous ajuntaments democràtics el 1979.
Amb anterioritat, el municipi de Girona havia incorporat els de Sant Daniel, Santa Eugènia de Ter i Palau-sacosta, el 1963, i també, part del de Sant Gregori i de Celrà, i íntegrament Salt i Sarrià de Ter, el 1973. Deu anys més tard Sal i Sarrià de Ter obtingueren de nou la seva independència.
Almenys de final de segle XV l'edifici consistorial ha estat ubicat a la plaça del Vi.

Vegeu també:
Ajuntament de Palau-sacosta
Ajuntament de Santa Eugènia de Ter
Ajuntament de Sant Daniel


Accedir a la descripció ISAD(G)


© 2018 Ajuntament de Girona - Plaça del Vi, 1 - 17004 GIRONA.