Adroher Pascual, Enric

Girona, 1908 - Barcelona, 1987. Polític, conegut com a Gironella. Va iniciar la seva activitat política l'any 1928 a la FAI i als anys trenta va evolucionar cap el marxisme. Va estudiar magisteri a l'Escola Normal de Girona i Pedagogia a Madrid. L'any 1931, s'integrà al Comité Executiu del recent creat Bloc Obrer Camperol. Tres anys més tard organitzà la Federació Catalana de Treballadors de l'Ensenyament, de la qual fou secretari general, i va formar part del secretariat regional de la UGT de Catalunya. Al 1935, en fundar-se el POUM, entrà a formar part del seu Comité Executiu. Fou un col·laborador habitual de l'òrgan del partit, La Batalla. En el context de la Guerra Civil des del Comité Executiu del POUM va intervenir activament en diverses tasques del partit i va exercir de Comissari General dels Transports de Catalunya, formant part del comissariat de Guerra de Catalunya. El 1939 s'exilià a França i d'allà marxà a Mèxic el juliol de 1940. A Mèxic connectà amb altres refugiats i fou un dels impulsors de les Proposicions per a una Declaració de Principis del moviment Socialisme i Llibertat, signat el 25 de març de 1943 per militants de la CNT, la FAI, el PSOE, la UGT, el POUM i diverses organitzacions socialistes europees. En la mateixa línia socialista i europeista, acabada la II Guerra Mundial, retornà a Europa. El febrer de 1947 fou present, a Londres, en la fundació del Moviment Socialista pels Estats Units d'Europa (MSEUE), organisme que va reunir socialistes i sindicalistes de diversos països europeus. En fou secretari general fins al 1964. Mort el general Franco, retornà a Barcelona on el 1976 reorganitzà els antics militants del POUM. Va crear un secretariat polític del POUM, que va evolucionar cap el Partit Socialista de Catalunya-Congrés. Adroher fou membre del seu Consell Nacional. L'estiu de 1978, en fundar-se el Partit dels Socialistes de Catalunya s'integrà també al seu Consell Nacional, al qual va pertànyer fins a la seva mort.

Vegeu també:
Rosa i Baserba, Carmel
Adroher i Pascual, Antònia


Biografia (Viquipèdia)


Inventari

Accedir a la descripció ISAD(G)


© 2018 Ajuntament de Girona - Plaça del Vi, 1 - 17004 GIRONA.