Fons Universitat Lliure de Girona

Conjunt de documentació generat per la Universitat Lliure de Girona, institució d'ensenyament superior fundada per l'Ajuntament de Girona durant el Sexenni Democràtic. La seva seu es trobava a l'edifici de les Àligues i estava formada per la Facultat de Farmàcia i la Facultat de Dret, que eren els estudis que s'hi impartien. El fons està constituït majoritàriament per documentació relativa a la gestió dels recursos acadèmics en què destaquen els expedients dels estudiants, les actes dels exàmens, llistes d'estudiants matriculats i el llibre de registre de títols de la Facultat de Dret. També hi ha documentació relativa a l'organització de la docència i correspondència.

Anys extrems: 1869 - 1875
Tipus de document:
- Text
Volum: 1,6 metres lineals
Accés: públic


Accedir a la descripció ISAD(G)


© 2018 Ajuntament de Girona - Plaça del Vi, 1 - 17004 GIRONA.