Fons Fundació Premis Matilde Sureda

Conjunt de documentació generat per la Fundació Premis Matilde Sureda, constituïda pels hereus de Matilde Sureda per a l'atorgament anual de diferents premis i de la qual formava part l'alcalde de Girona. Aquests premis eren unes ajudes econòmiques de caire benèfic i cultural dividides en cinc sèries que s'entregaven per les Fires i festes de Sant Narcís; cada any se'n lliurava un de diferent: a un matrimoni pobre, a un estudiant de Dret, a un estudiant de Medicina, a un estudiant de Teologia i a un artesà.

Anys extrems: 1914 - 1940
Tipus de document:
- Text
Volum: 0,10 metres lineals
Accés: públic


Accedir a la descripció ISAD(G)


© 2018 Ajuntament de Girona - Plaça del Vi, 1 - 17004 GIRONA.