Fons Jutjat de Pau

Conjunt de documentació generat pel Jutjat de Pau de Girona. El fons està constituït majoritàriament per correspondència, general i de comunicats i denúncies; també hi ha testimonis del compliment de condemnes i informes de conducta.

Anys extrems: 1839-1936
Tipus de document:
- Text
Volum: 3,4 metres lineals.
Accés: públic


Accedir a la descripció ISAD(G)


© 2018 Ajuntament de Girona - Plaça del Vi, 1 - 17004 GIRONA.