Fons Impremta Masó

Conjunt de documentació generat per la Impremta Masó en el desenvolupament de la seva activitat empresarial, que comprèn la derivada de l'administració, la gestió econòmica i del personal i, també, documentació impresa i tècnica relacionada amb l'activitat del sector.

Anys extrems: 1901-1992
Tipus de document:
- Text
- Cartell / document gràfic
Volum: 4,5 metres lineals
Accés: públic, a excepció dels salaris del personal


Accedir a la descripció ISAD(G)

Inventari (PDF)

Inventari (CSV)


© 2018 Ajuntament de Girona - Plaça del Vi, 1 - 17004 GIRONA.