Fons Josep Granés Hostench

Josep Granés Hostench. N.º 20 Palamós. Costa Brava. Atardecer en el Puerto. [1930-1940]

Mostra de la documentació fotogràfica generada per Josep Granés i Hostench, en l'exercici de la seva activitat professional com a fotoperiodista i també derivada de l'experimentació sobre fotografia en color.

Anys extrems: 1959-1965
Tipus de document:
- Fotografia
Volum: 146 fotografies
Accés: públic


Accedir a la descripció ISAD(G)


© 2018 Ajuntament de Girona - Plaça del Vi, 1 - 17004 GIRONA.